Book tid
Åbn menu

 

Arbejdspladsvurdering


En arbejdspladsvurdering kan medvirke til at medarbejderne ikke arbejder med unødig belastning, smerter eller gener. Vurdering kan derfor afhjælpe allerede tilstedeværende problemstillinger i forbindelse med arbejdet, men kan også være en forebyggende indsats. Samtidig kan den også være med til at mindske smerter og gener samt sygefravær.

Alle arbejdspladser

Vi tilbyder at komme ud og lave en arbejdspladsvurdering på alle typer arbejdspladser. 
En arbejdspladsvurdering kan rette sig imod:

  • én enkelt medarbejder, som oplever udfordringer i forbindelse med arbejdet og fokuserer derfor på den enkeltes ressourcer, begrænsninger og behov.
  • til en afdeling og op til hele arbejdspladsen, hvor fokus derfor er på arbejdsopgaverne og arbejdsgangene og hvordan de kan tilrettelægges, så de medfører færrest mulige gener og smerter for medarbejderne.
  • nye arbejdsopgaver på arbejdspladsen og hvordan de kan tilrettelægges, så de medfører færrest mulige gener og smerter for medarbejderne når de iværksættes.


Arbejdspladsvurderingen indebærer at udførelse af arbejdsopgaver observeres og dernæst vurderes behovet for ændring i fx indretning af arbejdspladsen og/eller arbejdsopgaverne. Derfor er samtale med medarbejderen/medarbejderne en vigtig del af vurderingen for at tilgodese de forskellige ressourcer, begrænsninger og behov.

Kommer hele vejen rundt

Arbejdspladsvurderingen varetages af en ergoterapeut, som anvender sin faglige viden om mennesket, hjælpemidler og ergonomi. Der er ikke kun fokus på det fysiske, men også lige så meget struktur og processer for den enkelte medarbejder. 

Priser

900,- for en medarbejder
600,- for hver yderligere medarbejder.
Priserne er eksl. moms og inkl. kørsel.


Kontakt os for tilbud på hele afdelinger eller firmaer. 

bubblemedia